SIJBRAND GRUNSTRA FONDS

Sijbrand Grunstra fonds

De stichting werd opgericht op 23 augustus 2004 onder de naam “Stichting Grunstra Fonds“, welke naam in 2006 na het op 17-jarige leeftijd overlijden van de zoon van de oprichters Jettina en Harmen Grunstra, werd gewijzigd in “Stichting Sijbrand Grunstra Fonds“.

De stichting heeft ten doel het bevorderen van kerkelijk, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende activiteiten, mits de stichting niet het particulier belang van bepaalde personen dient. Hiermee beoogt de stichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemene nut te dienen. (RSIN: 8138.43.698)